Art Montan - 2012

 • Ankunft zum Konzert in einem sächsischen Busdepot

 • Dirk am Hackbrett

 • Uwe an der Trompete

 • Kruisko am Akkordeon

 • Lüül am Banjo

 • Dirk an der Gitarre, Kruisko am Akkordeon

 • Kiki singt

 • Elmar & Antje an Blasinstrumenten

 • Henry

 • Kerstin an der Geige, Danda am Bass

 • Christopher, Uwe

 • Christopher singt

 • Henry

Teilen: